The Meters

The Meters ‎– Look-Ka Py Py - Vinyl LP

The Meters ‎– Look-Ka Py Py - Vinyl LP
-
+

£9.99

A1 Look-Ka Py Py 3:15 / A2 Rigor Mortis 2:35 / A3 Pungee 2:38 / A4 Thinking 1:38 / A5 This Is My Last Affair 2:50 / A6 Funky Miracle 2:25

B1 Yeah, You're Right 2:41 / B2 Little Old Money Maker 2:38 / B3 Oh, Calcutta 2:45 / B4 The Mob 2:44 / B5 9 'Till 5 2:45 / B6 Dry Spell 2:27

Re-issue LP

You may also like:

Arthur Verocai

Arthur Verocai – Vinyl LP/CD

£8.99

Protoje

Protoje ft. Chronixx – Who Knows (Shy FX Remix) / Sudden Flight – 7"

£6.99

Africa 45's

Bahta Gèbrè-Heywèt – Tèssassatègn Eko / Alèmayèhu Eshèté – Ayalqem Tèdènqo – 7"

£5.99

Africa 45's

Mahmoud Ahmed – Aynotché Tèrabu / Seyoum Gèbrèyès & Wallias Band – Mètch Ené Terf Fèlèghu – 7"

£5.99