Hi. It looks you're in .

Please select the store you wish to visit:

Various Artists

Ethiopian Soul And Groove - Ethiopian Urban Modern Music Vol. 1 – Vinyl LP

Ethiopian Soul And Groove - Ethiopian Urban Modern Music Vol. 1 – Vinyl LP
Ethiopian Soul And Groove - Ethiopian Urban Modern Music Vol. 1 – Vinyl LP
-
+

£19.99

An amazing compilation full of Ethiopian treasure, released by Heavenly Sweetness.

A1. Wallias Band – Muziqawi Silt / A2. Alèmayèhu Eshèté And Hirut Bèqèlé _ Tèmèlès / A3. Samuel Bèlay – Aynotchesh Yerèfu / A4. Ayalèw Mèsfin – Hasabé / A5. Seyoum Gèbrèyès And Wallias Band – Muziqa Muziqa / B1. Gétatchèw Mèkurya – Yègènèt Muziqa / B2. Mahmoud Ahmed Kulun – Mankwalèsh / B3. Tamrat Fèrèndji –Antchin Yagègnulet / B4. Assèlèfètch Ashinè And Géténèsh Kebrèt – Amlak Abét Abét